போரை நிறுத்த விரும்பும் 9 வயது யுக்ரேன் சிறுமி – யார் இவர்? | Ukraine Girl Viral Song

Ukraine Girl: போரை நிறுத்திச் சொல்லி பாடிய 9 வயது யுக்ரேன் சிறுமி – யார் இவர்? #Ukraine #Amelia Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY Visit our site – https://www.bbc.com/tamil Facebook – https://bbc.in/2PteS8I Twitter – https://twitter.com/bbctamil

போரை நிறுத்த விரும்பும் 9 வயது யுக்ரேன் சிறுமி - யார் இவர்? | Ukraine Girl Viral Song

Source

0
(0)

Ukraine Girl: போரை நிறுத்திச் சொல்லி பாடிய 9 வயது யுக்ரேன் சிறுமி – யார் இவர்?

#Ukraine #Amelia

Subscribe our channel – https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site – https://www.bbc.com/tamil
Facebook – https://bbc.in/2PteS8I
Twitter – https://twitter.com/bbctamil

0 / 5. 0