బెస్ట్ చెక్కలు | Tattai | Chekka Appadalu || Pappu Chekkalu Recipe in telugu || Vismai Food Snacks

చెక్కలు | ఎవ్వరూ చెప్పని టిప్స్ తో | Tattai Recipe|Pappu Chekkalu recipe in telugu by Vismai Food Telugu #Chekkalu #ChekkaluInTelugu #PappuChekkalu Ingredients: ½ kilo Rice(dosa rice) Grind to a fine powder Roast the flour on low flame for 15min Keep stirring…

బెస్ట్ చెక్కలు | Tattai | Chekka Appadalu || Pappu Chekkalu Recipe in telugu ||  Vismai Food Snacks

Source

0
(0)

చెక్కలు | ఎవ్వరూ చెప్పని టిప్స్ తో | Tattai Recipe|Pappu Chekkalu recipe in telugu by Vismai Food Telugu

#Chekkalu #ChekkaluInTelugu #PappuChekkalu

Ingredients:
½ kilo Rice(dosa rice)
Grind to a fine powder
Roast the flour on low flame for 15min
Keep stirring to avoid burning
Transfer to a large bowl & cool
Grind 10 Dry Chilies (soaked 1hour)
50gm Butter/Hot oil/Hot Ghee
Salt
2 tbsp Ground Pepper
¼ tsp Hing
3 tbsp Chana Dal(1 hour soaked)
Ground chilli Paste
Combine well
3 Sprig Curry leaves
Sufficient water for soft & smooth dough
Lemon size dough
Spread to small disc on dry cloth
Keep making the small discs on cloth
Let it dry for 15 min
De-mould with a flat spoon
Do not de-mould with hand
Transfer to a plate
Drop-in hot oil
Fry only a few on High Flame
Do not insert spoon for 1 min
Gently flip & fry to golden
Cool in colander & store in an air-tight jar

For Complete Recipe, please visit https://2b.lc/gTzAMLJ0n
To Purchase Our Products visit https://www.vismaifood.com/

For more vismai food latest recipe videos subscribe to our channel :
www.youtube.com/channel/UCBSwcEOp0PMwhvE6FVjgITw

Follow us on Social Media:

https://twitter.com/VismaiF
https://www.instagram.com/vismaifoodies/
https://www.facebook.com/Vismai-Food-…
Vismai Food Staff
Executive Producer: Swetha Paruchuri
Music: Kalyani Malik
Camera: Phani Sudhir
Editing: Surya, Teja.Paruchuri
Social Media Manager: Parthasarathi

0 / 5. 0