Produkty z DMky 🧴ASMR |SK|

INSTAGRAM ❤️️ – https://www.instagram.com/livia.asmr/ Podpor tento kanál kúpou ,,kávy” na – https://www.buymeacoffee.com/liviaasmr Pokiaľ by ste chceli podporiť môj kanál finančným príspevkom – IBAN – SK08 1100 0000 0029 1367 4623 Ďakujem ♥ E-mail 🌙 – [email protected] …………………………………………………………………………………… Čo je ASMR?…

Produkty z DMky 🧴ASMR |SK|

Source

0
(0)

INSTAGRAM ❤️️ – https://www.instagram.com/livia.asmr/

Podpor tento kanál kúpou ,,kávy” na – https://www.buymeacoffee.com/liviaasmr

Pokiaľ by ste chceli podporiť môj kanál finančným príspevkom –
IBAN – SK08 1100 0000 0029 1367 4623
Ďakujem ♥

E-mail 🌙 – [email protected]
……………………………………………………………………………………
Čo je ASMR?
Skratka ASMR pochádza z anglického pojmu autonomous sensory meridian response, čo môžeme preložiť ako autonómna senzorická meridiánová odpoveď. V jednoduchosti povedané, ide o skratku, ktorá slúži na označenie a pomenovanie nekontrolovateľnej zmyslovej odpovede organizmu na určitý podnet. Ide teda o reakciu, ktorú človek pociťuje v prípade, že počuje nejaký príjemný zvuk. Zvyčajne ide o pocity, ako brnenie či mravčenie, ktoré sa postupne šíria telom a vyvolávajú u jedinca veľmi pozitívne pocity a emócie.
ASMR videá a nahrávky sú vytvorené tak, aby v poslucháčoch, ktorí by mali mať vždy nasadené slúchadlá, vyvolávali určitú zmyslovú reakciu. Obsahujú množstvo rozličných akustických spúšťačov, ktoré majú u jedinca sprostredkovať príjemné pocity. Môže ísť o zvuky ako, klopkanie na sklo, kvapkanie vody, nejaké praskanie, šušťanie stránok knihy, prežúvanie potravy a mľaskanie, česanie a strihanie vlasov. Skutočne ide o najrôznejšie zvuky, s ktorými sa zvyčajne ľudia stretávajú i v bežnom živote. Aktér videa alebo nahrávky navyše zvuky sprevádza ešte svojím šepotom a príjemným tichým hlasom.

Menované akustické podnety následne u poslucháča vyvolávajú pocity uvoľnenia, šťastia, pohodlia, spokojnosti či eufóriu. U niektorých jedincov môžu navodiť stav oddýchnutia, u iných zase ospalosť. ASMR nahrávky u ľudí vyvolávajú nielen určité vnútorné pocity, ale pôsobia na nich i fyzicky. Objaviť sa môžu napríklad zimomriavky či brnenie na temene hlavy a krku, ktoré sa šíri po chrbtici do celého tela. Každý človek je však veľmi individuálny, a preto aj jednotlivé spúšťače pôsobia na každého iným spôsobom.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *